اطلاعات تماس:

آدرس پستی:

بوشهر، خیابان امام خمینی ( سنگی )، طبقه فوقانی دلفین، مجتمع آموزشی فردوسی فاطمه زهرا

تلفن:

07733530295

تلگرام:

ferdosilian@

ایمیل:

info@ferdosilian.ir

وب سایت:

www.ferdosilian.ir

آدرس ما برروی نقشه:

انتقاداد و پیشنهادات:

اطلاعات تماس

cropped-qqq

آموزشگاه فردوسی

مدیر آموزشگاه
تلفن: 07733530295
پست الکترونیک: info@ferdosilian.ir