بخش ۱ : مقدمه ای بر دوره آموزشی ، سخنرانی 3 آموزش سئو و بهینه سازی وب سایت پیشرفته
تکمیل